Krijg ik als outplacementkandidaat mijn salaris gewoon uitbetaald?


U krijgt gedurende het outplacementtraject salaris doorbetaald als u nog in dienst bent bij de werkgever. Een outplacementtraject geeft echter geen doorbetalingsgarantie gedurende de looptijd van het traject. Het salaris wordt in de regel stopgezet als het ontslag ingaat of als er een andere werkplek is gevonden.