Bestaat er bij collectief ontslag ook de mogelijkheid tot outplacement?


Ook bij collectief ontslag is er vaak de mogelijkheid tot outplacement. In veel gevallen gaat het dan om groepsoutplacement, waarbij men samen met anderen een traject volgt. 

De afgelopen jaren zijn er bijvoorbeeld in de bank- en verzekeringswereld veel ontslagrondes geweest. In de meeste gevallen werd er voor dit collectieve ontslag een sociaal plan opgesteld. Hierin werden ook de mogelijkheden omtrent outplacement vastgelegd. 

Verder lezen: