Bestaat er bij collectief ontslag ook de mogelijkheid tot outplacement?


Ook wanneer er sprake is van collectief ontslag, bestaat de mogelijkheid tot outplacement, vaak groepsoutplacement geheten. Denk dan aan een reorganisatie waarbij een grote groep medewerkers boventallig wordt verklaard. Collectief ontslag leidt veelal tot een sociaal plan dat in afvloeiingsregelingen voorziet. Een outplacementtraject vormt vaak een onderdeel van zo'n plan waarbij ontslagen werknemers op weg worden geholpen naar een nieuwe baan.