Outplacement en outplacementbureaus in het nieuws


Lees hier informatieve interviews met outplacementcoaches en actuele artikelen over outplacement.

Ook Eerste Kamer akkoord met invoering Wet Arbeidsmarkt in Beweging

16-06-2019

De overheid is al een tijd zoekende naar een nieuwe balans op de arbeidsmarkt. Er zijn veel klachten over het slechte evenwicht tussen bijvoorbeeld vaste en flexibele contracten. Om die reden kwam minister Koolmees met de WAB; Wet arbeidsmarkt in balans. Afgelopen maand ging de Eerste Kamer akkoord met deze nieuwe regelgeving, maar dat ging niet zonder slag of stoot.

wet arbeidsmarkt in balans

Niet eens over urgentie nieuwe wetgeving

Al in de Tweede Kamer bleken twijfels bestaan over nieuwe wet. Uiteindelijk stemden afgelopen februari de regeringspartijen, de SGP en de FvD voor het voorstel. Het was toen al duidelijk dat werkgeversorganisaties, zoals MKB-Nederland en VNO-NCW, niet blij waren met de veranderingen. Ook uit andere hoek kwamen klachten, zoals van uitzendorganisaties. In de Tweede Kamer bleek dus uiteindelijk voldoende draagvlak te zijn, maar het bleef lang onduidelijk of dat ook het geval zou zijn in de Eerste Kamer. Vooral de VVD zag weinig in de aanpassingen, en had grote vraagtekens bij de snelheid waarmee Koolmees de wetgeving wil invoeren (per 1 januari 2020). Uit cijfers bleek namelijk dat er in de afgelopen twee jaar relatief weinig flexibele contracten en juist veel arbeidscontracten voor onbepaalde tijd zijn afgesloten. Zou de Wet Werk en Zekerheid, ingevoerd in 2015, niet gewoon alsnog zijn werk goed doen? Was het niet beter om de evaluatie van deze wet nog even af te wachten?

De veranderingen per 1 januari 2020

De Wet Arbeidsmarkt in Beweging gaat voor nogal wat veranderingen zorgen per 1 januari 2020. Zo hebben werknemers vanaf dat moment na drie jaar recht op een vast contract. Momenteel is dat twee jaar. Ook kan een werkgever dan op basis van een combinatie van redenen ontslag van een werknemer eisen via de rechter. Momenteel mag dit slechts op basis van één ontslaggrond gebeuren. Naast nog een aantal andere wijzigingen, zal er ook op het gebied van de berekening van de transitievergoeding heel wat veranderen. Een werknemer zal direct bij aanvang van de arbeidsovereenkomst recht hebben op een dergelijke vergoeding, in plaats van nu pas na twee jaar. Verder komt er maximale vergoeding; na tien jaar of langer in dienst komt er geen extra bedrag meer bij. Een derde punt is dat de vergoeding wordt berekent op basis van de feitelijke duur van de arbeidsovereenkomst. Momenteel is het nog zo dat bij de berekening afgerond wordt op halve dienstjaren.